موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی اندیشمند لاهیجان
اندیشمند لاهیجان
بسمه تعالی دانشجویان گرامی ، درمورد اطلاعیه کلاس ها به قسمت "اطلاعیه های مهم " مراجعه کنید با تشکر واحد آموزش
اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند

  انتخاب واحد

[ 1387/10/25 ]

مطابق تصمیم شورای آموزشی موسسه آموزش عالی اندیشمند کلیه دانشجویان عزیز قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90جهت فعال شدن گزینه انتخاب واحد خود لازم است شهریه ثابت خود بعلاوه 2000000 ریال علی الحساب را به شماره حساب 828078186 به نام موسسه اندیشمند لاهیجان بانک تجارت شعبه گلستان لاهیجان یا شماره حساب 1979700 به نام موسسه اندیشمند لاهیجان بانک رفاه شعبه مرکزی واریز نموده و فیش آن را به واحد آموزش تحویل دهند یا به شماره 01414220294 فکس کنند تا بتوانند انتخاب واحد نمایند.

تذکر : نوشتن شماره دانشجویی و نام و نام خانودگی ضروری می باشد