موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی اندیشمند لاهیجان
اندیشمند لاهیجان
بسمه تعالی دانشجویان گرامی ، درمورد اطلاعیه کلاس ها به قسمت "اطلاعیه های مهم " مراجعه کنید با تشکر واحد آموزش
اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند

قابل توجه دانشجویان عزیز (26/05/93)

 • انتخاب واحد نیمسال اول 94-93 از تاریخ 10/06/93 تا تاریخ 16/06/93 طبق برنامه زمانبندی انجام می شود(26/05/1393)
 • تاریخ انتخاب واحد دانشجویان ارشد...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دریافت فرم نمره سمینار ....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که در جلسه امتحان غیبت می نمایند....(جهت ملاحظه کلیک کنید )
 • قابل توجه دانشجویان متقاضی معرفی استاد...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه را با آقای مهندس یوسفی اخذ کرده اند می رساند ...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان فنی مهندسی درخصوص درس های کارگاهی ....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان غیر مرتبط در رشته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران(جهت ملاحظه کلیک نمایید)
 • قابل توجه دانشجویان کارشناسی مدیریت بازرگانی : طبق نظر نهایی شورای آموزشی مدرسین رشته مدیریت بازرگانی درس اختیاری تحقیقات بازاریابی به جای حقوق بازرگانی بی الملل ارائه می گردد.
 • درس جمعیت و تنظیم خانواده از مجموع واحد های درسی حذف شده و بجای آن درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش 2 واحد به جمع واحد ها اضافه شده است.(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • دانشجویانی که در مشخصات ثبت شده سایت دانشگاه عکس ندارند، ...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • کلیه دانشجویان لازم است اطلاعات شناسنامه خود را در سیستم سما موسسه کامل نمایند(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان کاردانی .... (جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان کارشناسی نا پیوسته که رشته نامرتبط هستند(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • صدور کارت المثنی....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • تاییدیه انتخاب واحد...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان ورودی های مهر سال تحصیلی 92-1391 رشته های مختلف تحصیلی کاردانی و کارشناسی ...(جهت ملاحظه پیوست ضمیمه روی نوشته کلیک کنید)(92/04/30)
 • شهریه ثابت ورودی 91(جهت ملاحظه فایل پیوستی روی نوشته کلیک کنید)
 • شهریه ثابت ورودی 90(جهت ملاحظه فایل پیوستی روی نوشته کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل برای گرفتن گواهینامه و دانشنامه ...(جهت ملاحظه پیوست ضمیمه روی نوشته کلیک کنید)
 • نکات قابل توجه جهت شرکت در امتحانات پایان ترم ...(جهت ملاحظه پیوست ضمیمه روی نوشته کلیک کنید)
 • برای شرکت در در امتحانات پایان ترم داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است در صورت ارائه ندادن کارت ورود به جلسه، اجازه ورود به جلسه امتحان داده نمی شود.
 • رعات پیشنیازی و همنیازی به عهده دانشجو می باشد در صورت عدم رعایت دانشجو، از طرف سیستم آموزش حذف خواهد شد.
 • فقط دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترم آخر مجاز به انتخاب درس آشنایی با دفاع مقدس می باشند