موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی اندیشمند لاهیجان
اندیشمند لاهیجان
بسمه تعالی دانشجویان گرامی ، درمورد اطلاعیه کلاس ها به قسمت "اطلاعیه های مهم " مراجعه کنید با تشکر واحد آموزش
اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند اندیشمند

قابل توجه دانشجویان عزیز (06/12/93)

 • قابل توجه دانشجویان علاقمند به رشته ورزشی فوتسال (برادران)
 • سرکار خانم مهندس لیلا قاسمی ثابت مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • زمان انتخاب واحد دانشجویان ارشد...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 92 رشته ریاضی کاربردی شاخه آنالیز عددی(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که پروژه وکار آموزی را با آقای مهندس حسین زاده در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • زمانبندی حذف اضافه نیمسال دوم 94-93 ....(جهت ملاحضه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کار آموزی را با آقای مهندس آل حجت در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کار آموزی را با آقای مهندس بختیاری در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی رابا خانم دکتربابایی در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی رابا خانم مهندس علیدوست در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کار آموزی را با آقای دکتر سحاب در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کار آموزی را با خانم مهندس محمد دوست در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس کار آموزی و پروژه را با خانم مهندس کریمی در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس کار آموزی و پروژه را با آقای مهندس حامد خوشکام در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند:
 • قابل توجه دانشجویانی که درس کار آموزی را با آقای مهندس کاوه رشوند در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کند)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه راه را با آقای مهندس گوهریان در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی در بهمن ماه 93 موسسه اندیشمند لاهیجان...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 ....(جهت ملاحظه کلیک نمایید)
 • علی الحساب واریز مبلغ شهریه جهت انجام انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 .....(جهت ملاحظه کلیک نمایید)
 • قابل توجه اساتید محترم مشغول به تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که تمایل دارند سمینار و پایان نامه کارشناسی ارشد را مدیریت کنند می رساند ...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با خانم مهندس شعبانی در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با خانم مهندس اسلامی در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کار آموزی را با خانم مهندس رحیمیان در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان عزیز جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل به علت امتحانات ترم جاری ....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه فولاد را با آقای مهندس یوسفی در نیمسال اول 94-93 اخذ کرده اند...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان عزیز : کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی لازم است مبلغ 350000ریال تحت عنوان سرانه فرهنگی ....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه مراجعه کنندگان محترم به سایت موسسه اندیشمند لاهیجان شماره تلفن های جدید موسسه ....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • اطلاعیه برنامه دروس هفتگی دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد
 • به اطلاع دانشجویان متقاضی وام دانشجویی صندوق رفاه در نیمسال اول 94-93 می رساند ثبت نام متقاضیان از تاریخ 24/6/93 شروع می شود ...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • کلیه کارهای مربوط به فارغ التحصیلی از تاریخ شنبه 08/06/93 لغایت سه شنبه 15/07/93 تعطیل می باشد.....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دریافت فرم نمره سمینار ....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویانی که در جلسه امتحان غیبت می نمایند....(جهت ملاحظه کلیک کنید )
 • قابل توجه دانشجویان متقاضی معرفی استاد...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه را با آقای مهندس یوسفی اخذ کرده اند می رساند ...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان کارشناسی مدیریت بازرگانی : طبق نظر نهایی شورای آموزشی مدرسین رشته مدیریت بازرگانی درس اختیاری تحقیقات بازاریابی به جای حقوق بازرگانی بین الملل ارائه می گردد.
 • درس جمعیت و تنظیم خانواده از مجموع واحد های درسی حذف شده و بجای آن درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش 2 واحد به جمع واحد ها اضافه شده است.(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان کاردانی .... (جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان کارشناسی نا پیوسته که رشته نامرتبط هستند(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • صدور کارت المثنی....(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • تاییدیه انتخاب واحد...(جهت ملاحظه کلیک کنید)
 • شهریه ثابت ورودی 91(جهت ملاحظه فایل پیوستی روی نوشته کلیک کنید)
 • شهریه ثابت ورودی 90(جهت ملاحظه فایل پیوستی روی نوشته کلیک کنید)
 • قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل برای گرفتن گواهینامه و دانشنامه ...(جهت ملاحظه پیوست ضمیمه روی نوشته کلیک کنید)
 • نکات قابل توجه جهت شرکت در امتحانات پایان ترم ...(جهت ملاحظه پیوست ضمیمه روی نوشته کلیک کنید)
 • برای شرکت در در امتحانات پایان ترم داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است در صورت ارائه ندادن کارت ورود به جلسه، اجازه ورود به جلسه امتحان داده نمی شود.
 • رعات پیشنیازی و همنیازی به عهده دانشجو می باشد در صورت عدم رعایت دانشجو، از طرف سیستم آموزش حذف خواهد شد.
 • فقط دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترم آخر مجاز به انتخاب درس آشنایی با دفاع مقدس می باشند